Αρχική/Στεγάνωση Ταρατσών
 • Hermes Coat

  Καλέστε για τιμή
  Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού με αδρανή υλικά, σε συσκευασία στρογγυλού πλαστικού δοχείου. Αραιώνεται με νερό. Εξαιρετικό φράγμα υδρατμών δωμάτων.
 • Στεγανολ

  Καλέστε για τιμή
  Ασφαλτικό βενίκι διαλύτου με βάση ειδική άσφαλτο, σε συσκευασία μεταλλικού δοχείου. Εξαιρετική πρόσφυση στα δομικά στοιχεία, αραιώνεται με βενζίνη. Αστάρι γενικής χρήσης, με αραίωση έως 20% κατάλληλο για προετοιμασία επιφανειών (αστάρι) για ασφαλτικές μεμβράνες
 • HyRoof Hybrid PU

  Καλέστε για τιμή
  HYROOF HYBRID PU ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
 • Vive Roof

  Καλέστε για τιμή
  Ελαστομερές Στεγανωτικό Ταρατσών
 • Isotop Pu Hybrid

  Καλέστε για τιμή
  Στεγανωτικό Ταρατσών Πολυουρεθάνης